PRAVILA nagradne igre CCO East

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10) MANTA d.o.o., Jankomir 33, Zagreb (dalje u tekstu: Priređivač) donosi:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

"Osvoji i pomozi"

 

Članak 1.

PRIREĐIVAČ

 

Priređivač nagradne igre je MANTA d.o.o., Jankomir 33, Zagreb, OIB 44426143196. 

Članak 2.

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

 

Ovim pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom "Osvoji i pomozi" (dalje u tekstu: nagradna igra), u cilju promidžbe trgovačkog centra City Center one East i trgovine ZOO CITY te unapređenja prodaje. Nagradna igra počinje 08.11.2018. u 9:00 h i traje do 25.11.2018. u 20:59:59 h, a odvija se u trgovini ZOO CITY unutar trgovačkog centra City Center one East.

Članak 3.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

 

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske koji u proteklih godinu dana nisu osvojili nagradu u bilo kojoj od nagradnih igara Priređivača te koji za vrijeme trajanja nagradne igre u trgovini ZOO CITY unutar City Centera one East ostvare kupovinu u vrijednosti od najmanje 1,00 kunu na jedinstvenom računu. Sudjelovanje u nagradnoj igri kupac ostvaruje:

 

-          ispunjavanjem kupona u trgovini ZOO CITY (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, adresu i kontakt broj mobitela) i ubacivanjem u posebno označenu kutiju koja se nalazi pokraj blagajne.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim brojem kupnji i prijava putem kupona. 

  

Članak 4.

IZVLAČENJE

 

Sve ispravne prijave zajedno s brojem računa, imenom i prezimenom, adresom i brojem mobitela zaprimljene putem kupona ubačenog u posebno označenu kutiju u trgovini ZOO CITY u City Centeru one East ulaze u izvlačenje. Izvlačenja će se odvijati pod nadzorom komisije i javnog bilježnika.

Izvlačenje dobitnika će se održati 26.11.2018. u 12:00 h, a u izvlačenju sudjeluju sve prijave putem obrasca pristigle od 08.11.2018. u 9:00 h do 25.11.2018. u 20:59:59 h.

Izvlačenje jednog dobitnika nagrade održat će se u trgovini ZOO City unutar City Centera one East, Slavonska avenija 11d, Zagreb. Izvlačenje će nadzirati tročlana Komisija. Tijekom izvlačenja imena dobitnika nagrada, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj i datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, ime i prezime i adresu članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime, adresa i broj mobitela dobitnika te naziv i vrijednost nagrade dobitnika. Zapisnik potpisan od svih članova komisije priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja. 

 

Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 3. ovog pravilnika. Izvučeni dobitnik koji ne ispunjava uvjete iz članka 3. ovog pravilnika, neće se javno objavljivati, njegovi podaci će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni te će se izvlačenje dobitnika nastaviti, odnosno ponovno održati kako bi se izvukla osoba koja ispunjava sve uvjete navedene u članku 3. ovog pravilnika.

 

Članak 5.

NAGRADNI FOND

 

Nagradni fond uključuje:  10.000 kn u obliku ZOO CITY poklon bonova

 

Nagrade nisu zamjenjive za novac, niti se može zahtijevati financijski povrat po bilo kojoj osnovi. Dobitnik nema pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima, od ovih pravilima utvrđenih iznosa.  Priređivač će predati nagradu dobitniku uz primopredajni zapisnik.


Članak 6.

OBJAVA REZULTATA IZVLAČENJA

 

Ime i prezime dobitnika nagradne igre bit će objavljeno na Internet stranici Priređivača nagradne igre www.citycenterone.hr i trgovine ZOO CITY hwww.zoocity.hr.  

 

Dobitnik nagrade bit će obaviješten SMS porukom o dobitku nagrade u roku od 1 (jednog) dana od dana izvlačenja.

 

Sudjelovanjem u natječaju sudionici prihvaćaju pravila navedena u ovom Pravilniku i dozvoljavaju da se njihovi podaci iz prijave mogu objaviti na internet stranicama www.citycenterone.hr i www.zoocity.hr te na ZOO CITY poklon bonovima koje će dobiti kao nagradu. Prihvaćanjem ovih Pravila i predajom svoje prijave u natječaj, Sudionici su suglasni da bezuvjetno i bez naknade prenose sva svoja autorska prava vezana za sudjelovanje u ovom natječaju na Priređivača.

 

Članak 7.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke, punoljetne osobe, koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a koji u proteklih godinu dana nisu osvojili nagradu u bilo kojoj od nagradnih igara Priređivača, osim radnika tvrtke Priređivača, povezanih društava i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca).

Članak 8.

NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA

 

Dobitnik će o dobitku biti obaviješten u roku od jednog (1) dana od izvlačenja. U slučaju da Priređivač nagradne igre nije uspio kontaktirati dobitnika nagrade, pokušat će ga kontaktirati u roku od pet (5) dana od nagradnog izvlačenja na broj mobitela. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od pet (5) dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. Dobitnik preuzima nagrada u trgovini ZOO CITY u City Centeru one East. Ako dobitnik nagradu ne podigne u tom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku od dva (2) dana od dana primitka dodatne obavijesti. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10).

Članak 9.

IDENTIFIKACIJA DOBITNIKA NAGRADA

 

Dobitnik je dužan svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom.

Članak 10.

NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

 

Sudionici nagradne igre bit će upoznati s pravilima nagradne igre putem objave na Internet stranici Priređivača nagradne igre na www.citycenterone.hr i trgovine ZOO CITY www.zoocity.hr dana 08.11.2018. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obveze iz pravila nagradne igre.

 

Članak 11.

RJEŠAVANJE SPORA

 

U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradne igre „Osvoji i pomozi“ nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 12.

POGREŠNE  I NEREGULARNE PRIJAVE

 

Pogrešne i nepotpune prijave nevažeće su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine iz članka 5. ovih pravila. Priređivač nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

Članak 13.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.citycenterone.hr i www.zoocity.hr.  

 

Članak 14. 

VALJANOST PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.

 

KLASA: UP/I-460-02/18-01/676

URBROJ: 513-07-21-01-18-3

Zagreb, 31. listopada 2018.Želite primati obavijesti o našoj ponudi i biti među prvima koji saznaju o novim akcijama?