Pravila nagradnog natječaja “ZOOCITY ADVENT”1. DIO: PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “ZOOCITY Advent”

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom  ZOOCITY Advent ” (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) je UNCONDITIONAL d.o.o., Vranjički put 19, 21000 Split, OIB: 35671195874 (u daljnjem tekstu Priređivač).

Nagradni natječaj se priređuje u cilju promidžbe usluga ZOOCITY. Za Nagradni natječaj vrijede ova pravila koja su obavezna za sve sudionike. Organizator zadržava sva prava izmjene pravila Nagradnog natječaja u bilo koje vrijeme tijekom Nagradnog natječaja. Svaka promjena bit će zabilježena i objavljena na kraju ovih pravila. Svaka promjena pravila Nagradnog natječaja, uključujući produživanje ili skraćivanje trajanja Nagradnog natječaja, bit će objavljena i počinje vrijediti od datuma objave na Facebook stranici ZOO CITY ("Notes"). Organizator ne preuzima odgovornost za to jesu li sudionici upoznati s promjenama pravila Nagradnog natječaja sve dok su te promjene objavljene na Facebook stranici ili u pravilima. Nagradni Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Facebook niti je povezan s Facebookom.

 

2. DIO: TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj traje od 25.11.2020. – 20.12.2020.

 

3. DIO: SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU

U Nagradnom natječaju može sudjelovati svaka fizička osoba (i njen ljubimac) koja je u trenutku početka Nagradnog natječaja navršila najmanje 18 godina i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj. Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Organizatora niti članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).

 

4. DIO: MEHANIKA NAGRADNOG NATJEČAJA

Upute za sudjelovanje u Nagradnom natječaju.

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju kandidati trebaju:

 1. Lajkati ZOOCITY FB Page
 2. Označiti prijatelja
 3. Zalijepiti fotografiju svog ljubimca

Nagradni natječaj održava se u 4 faze, odnosno 4 adventska tjedna:

 1. (25.11-29.11.)
 2. (02.12.-06.12.)
 3. (09.12.-13.12.)
 4. (16.12.-20.12.)

- Svakog tjedna u srijedu objavljuje se nagradni natječaj, te se svakog tjedna zadatak i nagrade razlikuju. Zadatak za natječaj biti će otkriven svake srijede.

Od srijede do četvrtka moguće je sudjelovati u nagradnom natječaju, a u ponedjeljak (30.11., 07.12., 14.12. i 21.12.) u komentarima proglašavaju se pobjednici natječaja.

- Od natjecatelja se očekuje da daju što kreativnija, originalnija fotografija.

Svakog tjedna nagrađuje se više dobitnika. Sveukupno se Nagrađuje 9 dobitnika. Pobjednik/ca osvaja:

 1. Adventski tjedan: Jedan pobjednik: Adventski kalendar Trixie Premio za pse, Drugi pobjednik: Adventski kalendar Trixie Premio mačke
 2. Adventski tjedan: Jedan pobjednik: Acana Puppy & Junior 340g, Trixie božićna igračka snjegović, gravirana pločica; Drugi pobjednik: Acana Classic Red 340g, Trixie božićna igračka snjegović, gravirana pločica;
 3. Adventski tjedan: Jedan pobjednik: Acana Puppy & Junior 340g, Trixie Božić Poklon paket poslastica, gravirana pločica; Drugi pobjednik: Acana Wild Coast 340g, Trixie Božić Poklon paket poslastica, gravirana pločica; Treći pobjednik: Trixie Interaktivna igračka za mačke, Trixie igračka za mačke snjegović, gravirana pločica
 4. Adventski tjedan: Jedan pobjednik: Acana Puppy & Junior 340g, Kong Božić Stocking Paw, gravirana pločica; Drugi pobjednik: Acana Prairie Poultry 340g, Kong Božić Stocking Paw, gravirana pločica

Nagradu dobitnik preuzima u ZOOCITY poslovnici, a u iznimnim slučajevima ZOOCITY će organizirati alternativni način preuzimanja nagrade,  o čemu će pobjednik biti obaviješten putem FB Inboxa.

Organizator zadržava pravo ukloniti i diskvalificirati neprimjerene prijave.

 

5. DIO: NAGRADA I OBVEZE DOBITNIKA

Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada. Nagrada se ne može prenijeti na drugu osobu.

Pobjednik je dužan javiti se u Inbox ZOOCITY-a i dogovoriti vezano uz preuzimanje nagrade.

Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju da je dobitnik pružio netočne podatke ili informacije koje su dovele do nemogućnosti dodjeljivanja nagrade. Organizator neće ponuditi nikakvu vrstu nagrade ili naknade za korištenje njihovih fotografija.


6. DIO: OBVEZE, ČUVANJE TAJNOSTI PODATAKA

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici se slažu i obvezuju se poštivati sve stavke pravila Nagradnog natječaja. Sudionici svojim sudjelovanjem u Nagradnom natječaju neopozivo prihvaćaju da je Organizator u reklamne svrhe ovlašten koristiti njihovu prijavu te njihovo ime i prezime. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionik također daje suglasnost za to da Organizator pohrani njegove osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. Po završetku Nagradnog natječaja ta se suglasnost može povući u svakom trenutku. Organizator će s podacima pobjednika postupati sukladno Zakonu o zaštiti podataka. Podaci pobjednika bit će dostupni Organizatoru i agenciji koja provodi Nagradni natječaj. Podaci će se koristiti unutar tima zaduženog za organizaciju Nagradnog natječaja te će biti zadržani do trenutka do kada pobjednik ne preuzme nagradu. Organizator zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja Nagradni natječaj u slučaju više sile, zaraze računalnim virusom, računalnih grešaka, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške koja je izvan kontrole Organizatora, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba Nagradnog natječaja.

 

7. DIO: SPOROVI

Svi sporovi između Organizatora i sudionika ovog Nagradnog natječaja bit će riješeni sporazumno ili, ako to neće biti moguće, rješavat će se pravnim putem. Za sve sporove nadležan je Općinski sud u Novom Zagrebu.

 

Zagreb, 24.11.2020.