PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “ Čistim Like A BOSCH ”

1. DIO: PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA“ Čistim Like A BOSCHPriređivač nagradnog natječaja pod nazivom “ Čistim Like A BOSCH“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) je UNCONDITIONAL d.o.o., Vranjički put 19, 21000 Split, OIB: 35671195874 (u daljnjem tekstu Priređivač).Nagradni natječaj se priređuje u cilju promidžbe usluga ZOOCITYja. Za Nagradni natječaj vrijede ova pravila koja su obavezna za sve sudionike. Organizator zadržava sva prava izmjene pravila Nagradnog natječaja u bilo koje vrijeme tijekom Nagradnog natječaja. Svaka promjena bit će zabilježena i objavljena na kraju ovih pravila. Svaka promjena pravila Nagradnog natječaja, uključujući produživanje ili skraćivanje trajanja Nagradnog natječaja, bit će objavljena i počinje vrijediti od datuma objave na web stranici www.zoocity.hr Organizator ne preuzima odgovornost za to jesu li sudionici upoznati s promjenama pravila Nagradnog natječaja sve dok su te promjene objavljene na u pravilima. Nagradni Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Facebook.2. DIO: TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJANagradni natječaj traje od 09.06.2021. – 16.06.2021.3. DIO: SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJUU Nagradnom natječaju može sudjelovati svaka fizička osoba koja je u trenutku početka Nagradnog natječaja navršila najmanje 18 godina i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj. Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Organizatora niti članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).4. DIO: MEHANIKA NAGRADNOG NATJEČAJAUpute za sudjelovanje u Nagradnom natječaju.Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju kandidati trebaju:- u komentaru podijeliti fotografiju ili video ljubimca, odnosno njegovu reakciju na usisavanje

- tagirati minimalno jednog Facebook prijatelja

- lajkati ZOOCITY Facebook stranicu

- Dobitnici će biti objavljeni u komentaru objave: https://www.facebook.com/ZooCity.Hr

- Od natjecatelja se očekuje što kreativniji odgovor (fotografija/video).


Nagradni fond:

- 1x BOSCH ZooProAnimal

Nagradu je moguće preuzeti u najbližoj ZOOCITY poslovnici u periodu od mjesec dana od završetka nagradnog natječaja, odnosno do 16.7.2021.

 

Organizator zadržava pravo ukloniti i diskvalificirati neprimjerene prijave.

 


5. DIO: NAGRADA I OBVEZE DOBITNIKADobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada. Nagrada se ne može prenijeti na drugu osobu.


Pobjednik je dužan odgovoriti na komunikaciju poslanu od strane ZOOCITY-ja u svrhu potvrđivanja nagrade.

Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju da je dobitnik pružio netočne podatke ili informacije koje su dovele do nemogućnosti dodjeljivanja nagrade. Organizator neće ponuditi nikakvu vrstu nagrade ili naknade za korištenje njihovih fotografija i video materijala.

 


6. DIO: OBVEZE, ČUVANJE TAJNOSTI PODATAKASudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici se slažu i obvezuju se poštivati sve stavke pravila Nagradnog natječaja. Sudionici svojim sudjelovanjem u Nagradnom natječaju neopozivo prihvaćaju da je Organizator u reklamne svrhe ovlašten koristiti njihovu prijavu te njihovo ime, prezime. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionik također daje suglasnost za to da Organizator pohrani njegove osobne podatke (ime, prezime, adresu stanovanja, email adresu, kontakt broj mobitela) u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. Po završetku Nagradnog natječaja ta se suglasnost može povući u svakom trenutku. Organizator će s podacima pobjednika postupati sukladno Zakonu o zaštiti podataka. Podaci pobjednika bit će dostupni Organizatoru. Podaci će se koristiti unutar tima zaduženog za organizaciju Nagradnog natječaja te će biti zadržani do trenutka do kada pobjednik ne preuzme nagradu. Organizator zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja Nagradni natječaj u slučaju više sile, zaraze računalnim virusom, računalnih grešaka, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške koja je izvan kontrole Organizatora, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba Nagradnog natječaja.7. DIO: SPOROVISvi sporovi između Organizatora i sudionika ovog Nagradnog natječaja bit će riješeni sporazumno ili, ako to neće biti moguće, rješavat će se pravnim putem. Za sve sporove nadležan je Općinski sud u Zagrebu.Zagreb, 9.6.2021