Koja je najjeftinija kastracija mačaka?

Kastracija je najjeftinija kada se radi bez predoperativnih pretraga. No, svakako je preporuka napraviti potrebne pretrage kako bi se dobio uvid u zdravstveno stanje mačke te smanjila mogućnost nastanka komplikacija.