Pravila nagradnog natječaja PREMIJERA GARFIELDA

1. DIO: PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA PREMIJERA GARFIELDA 

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom PREMIJERA GARFIELDA  (u daljnjem tekstu: Nagradni Natječaj) je UNCONDITIONAL d.o.o., Radnička cesta 177, 10000 Zagreb, OIB: 35671195874 (u daljnjem tekstu Priređivač).

Nagradni Natječaj se priređuje u cilju promidžbe usluga ZOOCITY. Za Nagradni natječaj vrijede ova pravila koja su obavezna za sve sudionike. Organizator zadržava sva prava izmjene pravila Nagradnog natječaja u bilo koje vrijeme tijekom Nagradnog natječaja. Svaka promjena bit će zabilježena i objavljena na kraju ovih pravila. Svaka promjena pravila Nagradnog natječaja, uključujući produživanje ili skraćivanje trajanja Nagradnog natječaja, bit će objavljena i počinje vrijediti od datuma objave na web stranici ZOOCITY.

Organizator ne preuzima odgovornost za to jesu li sudionici upoznati s promjenama pravila Nagradnog natječaja sve dok su te promjene objavljene na web stranici ili u pravilima. Nagradni Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Facebook niti je povezan s Facebookom.

2. DIO: TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj traje od četvrtka 9.5.2024. do utorka 14.5.2024.

3. DIO: SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU

U Nagradnom natječaju može sudjelovati svaka fizička osoba (i njen ljubimac) koja je u trenutku početka Nagradnog natječaja navršila najmanje 18 godina i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj. Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Organizatora niti članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).

4. DIO: MEHANIKA NAGRADNOG NATJEČAJA

Upute za sudjelovanje u Nagradnom natječaju:

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju kandidati trebaju:

- u komentarima dokazati da je njihov ljubimac karakterno vrlo sličan Garfieldu

- u natječaju mogu sudjelovati na način da u komentare stave fotografiju, video zapis, priču, pjesmu

Nagrađuje se deset najkreativnijih osoba koje vodimo na premijeru filma Garfield, odnosno oni imaju priliku osvojiti ulaznicu za premijeru filma.

Dobitnik osvaja ulaznicu za premijeru za sebe i još jednu osobu.

Pobjednik će biti onaj koji objavi najmaštovitiju i najkreativniju fotografiju ili video, a pobjednike će se proglašavati 15.5. u komentarima ove iste objave.

Organizator zadržava pravo ukloniti i diskvalificirati neprimjerene prijave. 

5. DIO: NAGRADA I OBVEZE DOBITNIKA

Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada. Nagrada se ne može prenijeti na drugu osobu.

Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju da je dobitnik pružio netočne podatke ili informacije koje su dovele do nemogućnosti dodjeljivanja nagrade.

Organizator neće ponuditi nikakvu vrstu nagrade ili naknade za korištenje njihovih fotografija.

Dobitnik nagradnog natječaja sudjeluje u sinkronizaciji filma Garfielda za lik prema odabiru studia. 

Premijera Garfield filma će se održavati u nedjelju, 19.5.

6. DIO: OBVEZE, ČUVANJE TAJNOSTI PODATAKA

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici se slažu i obvezuju se poštivati sve stavke pravila Nagradnog natječaja. Sudionici svojim sudjelovanjem u Nagradnom natječaju neopozivo prihvaćaju da je Organizator u reklamne svrhe ovlašten koristiti njihovu prijavu te njihovo ime i prezime. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionik također daje suglasnost za to da Organizator pohrani njegove osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. Po završetku Nagradnog natječaja ta se suglasnost može povući u svakom trenutku. Organizator će s podacima pobjednika postupati sukladno Zakonu o zaštiti podataka. Podaci pobjednika bit će dostupni Organizatoru i agenciji koja provodi Nagradni natječaj. Podaci će se koristiti unutar tima zaduženog za organizaciju Nagradnog natječaja te će biti zadržani do trenutka do kada pobjednik ne preuzme nagradu. Organizator zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja Nagradni natječaj u slučaju više sile, zaraze računalnim virusom, računalnih grešaka, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške koja je izvan kontrole Organizatora, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba Nagradnog natječaja.

7. DIO: SPOROVI

Svi sporovi između Organizatora i sudionika ovog Nagradnog natječaja bit će riješeni sporazumno ili, ako to neće biti moguće, rješavat će se pravnim putem. Za sve sporove nadležan je Općinski sud u Novom Zagrebu.

 

Zagreb, 6.5.2024.