Pravila nagradnog natječaja VALENTINOVO

1. DIO: PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA VALENTINOVO
Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom VALENTINOVO (u daljnjem tekstu: Nagradni Natječaj) je UNCONDITIONAL d.o.o., Radnička cesta 177, 10000 Zagreb, OIB: 35671195874 (u daljnjem tekstu Priređivač).
Nagradni Natječaj se priređuje u cilju promidžbe usluga ZOOCITY. Za Nagradni natječaj vrijede ova pravila koja su obavezna za sve sudionike. Organizator zadržava sva prava izmjene pravila Nagradnog natječaja u bilo koje vrijeme tijekom Nagradnog natječaja. Svaka promjena bit će zabilježena i objavljena na kraju ovih pravila. Svaka promjena pravila Nagradnog natječaja, uključujući produživanje ili skraćivanje trajanja Nagradnog natječaja, bit će objavljena i počinje vrijediti od datuma objave na web stranici ZOOCITY. 
Organizator ne preuzima odgovornost za to jesu li sudionici upoznati s promjenama pravila Nagradnog natječaja sve dok su te promjene objavljene na web stranici ili u pravilima. Nagradni Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Facebook niti je povezan s Facebookom.

2. DIO: TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj traje od 14.2.2024. – 18.2.2024.

3. DIO: SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU
U Nagradnom natječaju može sudjelovati svaka fizička osoba (i njen ljubimac) koja je u trenutku početka Nagradnog natječaja navršila najmanje 18 godina i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj. Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Organizatora niti članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).

4. DIO: MEHANIKA NAGRADNOG NATJEČAJA
Upute za sudjelovanje u Nagradnom natječaju:
Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju kandidati trebaju:
- napisati pismo svom ljubimcu i objasniti mu zbog čega je on najbolji na svijetu
- navedeno pismo objaviti na Instagram feedu ili kroz Story (to može biti fotografija, video, opis fotografije, fotografija pisma, tekst na fotografiji)
- označiti @zoocity.hr, a mi ćemo objavu podijeliti kroz svoj Story 
- strpiti se do 19.2. kada proglašavamo 5 pobjednika u komentarima Instagram objave
Nagradni fond:
- 5 ZOOCITY Vrećica punih ljubavi napunjenih poslasticama, igračkama
Nagradu je moguće preuzeti u najbližoj ZOOCITY poslovnici u periodu od mjesec dana od završetka nagradnog natječaja, odnosno do 19.3.2024. Nagrađuje se pet najkreativnijih i najslađih pisama.
Pobjednik će biti onaj koji kreira najmaštovitije i najkreativnije pismo, odnosno samu objavu za Valentinovo, a proglasit će se u komentarima iste objave, u ponedjeljak, 19.2.2024. Nagrada će dobitnika čekati u ZOOCITY poslovnici po izboru, o čemu će biti obaviješten putem Instagram Directa. 
Organizator zadržava pravo ukloniti i diskvalificirati neprimjerene prijave.

5. DIO: NAGRADA I OBVEZE DOBITNIKA
Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada. Nagrada se ne može prenijeti na drugu osobu.
Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju da je dobitnik pružio netočne podatke ili informacije koje su dovele do nemogućnosti dodjeljivanja nagrade. 
Organizator neće ponuditi nikakvu vrstu nagrade ili naknade za korištenje njihovih fotografija.

6. DIO: OBVEZE, ČUVANJE TAJNOSTI PODATAKA
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici se slažu i obvezuju se poštivati sve stavke pravila Nagradnog natječaja. Sudionici svojim sudjelovanjem u Nagradnom natječaju neopozivo prihvaćaju da je Organizator u reklamne svrhe ovlašten koristiti njihovu prijavu te njihovo ime i prezime. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionik također daje suglasnost za to da Organizator pohrani njegove osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. Po završetku Nagradnog natječaja ta se suglasnost može povući u svakom trenutku. Organizator će s podacima pobjednika postupati sukladno Zakonu o zaštiti podataka. Podaci pobjednika bit će dostupni Organizatoru i agenciji koja provodi Nagradni natječaj. Podaci će se koristiti unutar tima zaduženog za organizaciju Nagradnog natječaja te će biti zadržani do trenutka do kada pobjednik ne preuzme nagradu. Organizator zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja Nagradni natječaj u slučaju više sile, zaraze računalnim virusom, računalnih grešaka, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške koja je izvan kontrole Organizatora, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba Nagradnog natječaja.

7. DIO: SPOROVI
Svi sporovi između Organizatora i sudionika ovog Nagradnog natječaja bit će riješeni sporazumno ili, ako to neće biti moguće, rješavat će se pravnim putem. Za sve sporove nadležan je Općinski sud u Novom Zagrebu.

Zagreb, 14.2.2024.