Opći uvjeti korištenja internetske stranice

Opći uvjeti korištenja internetske stranice

Molimo da se prije početka korištenja internetske stranice www.zoocity.hr (stranice) pružatelja usluga, društva UNCONDITIONAL d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Vranjički put 19, OIB: 35671195874 (UNCONDITIONAL), upoznate s Općim uvjetima korištenja internetske stranice. Imate li kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih uz uvjete korištenja, molimo obratite se na adresu e-pošte webshop@zoocity.hr.

 

Prihvaćanje Općih uvjeta

 1. Pristupanjem internetskoj stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja ili usluga, prihvaćate Opće uvjete korištenja internetske stranice www.zoocity.hr (Opći uvjeti), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne stranice i usluga koje se putem nje pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo prestanite koristiti stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

Promjene Općih uvjeta i stranice

 1. UNCONDITIONAL zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete. Promjene stupaju na snagu danom objave na stranici. Nastavak pristupanja stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. UNCONDITIONAL savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta radi upoznavanja s eventualnim promjenama.
 2. UNCONDITIONAL zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje stranicom.
 3. Vaša je dužnost i obveza koristiti stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima.UNCONDITIONAL ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja stranica kako bi osigurao poštivanje Općih uvjeta i pozitivnih propisa.

Registracija korisnika


1. Za korištenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim stranicama morate se prijaviti u sustav pomoću adrese e-pošte, lozinke ili drugih podataka koje ćete navesti u postupku registracije kako je to navedeno niže u točki 7.
2. U postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila obvezujete se navesti točne, potpune i važeće podatke.
3. U postupku registracije nije dozvoljeno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nije dopušteno koristiti se imenima javnih osoba. U slučaju kršenja ovih pravila UNCONDITIONAL ima pravo deaktivirati ili izbrisati korisnički račun.
4. Uz svoje ime i prezime ne smijete navoditi imena tvrtki, robnih marki ili internetskih stranica.
5. Nije dopušteno registriranje dvaju ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe. Ukoliko korisnik aktivira više istih korisničkih računa, smatra se da je posljednji aktivirani račun njegov korisnički račun, a svi ranije registrirani računi će biti uklonjeni iz sustava UNCONDITIONAL-a.
6.UNCONDITIONAL zadržava pravo odbijanja registracije, kao i ukidanja ili uskraćivanja mogućnosti daljnjeg korištenja korisničkog računa na koji je korisnik registriran u slučaju kada korisnik na bilo koji način krši Opće uvjete ili na neki drugi način usporava ili ometa rad stranice.UNCONDITIONAL zadržava pravo poduzimanja odgovarajućih mjera protiv takvih korisnika.
7. U postupku registracije UNCONDITIONAL će prikupljati određene osobne podatke na koje se primjenjuje Izjava o privatnosti. Navedeni osobni podaci su: ime, prezime, datum i godina rođenja, broj mobilnog telefona, adresa i e-mail adresa, korisnička lozinka. Moguće je (opcionalno) dodatno ispuniti i podatke o Vašem ljubimcu i to: vrsta ljubimca, ime ljubimca i datum rođenja.

 

Korištenje stranice i interakcija korisnika

 1. Aktivacijom korisničkog računa prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na stranici.
 2. Dužni ste brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i istu povremeno mijenjati.UNCONDITIONAL primjenjuje određene tehničke i organizacijske mjere kako bi zaštitio Vašu korisničku lozinku, međutim, unatoč svim naporima UNCONDITIONAL-a da zaštiti istu, može doći do zlouporabe Vaše korisničke lozinke.UNCONDITIONAL će odmah nakon što primjeti ili nakon što prijavite zlouporabu Vaše korisničke lozinke postupiti kako bi zaštitio Vaša prava. Prijavu zlouporabe možete izvršiti slanjem e-poruke na e-adresu webshop@zoocity.hr.
 3. Obvezujete se da se nećete koristiti stranicom, odnosno njezinim sadržajem i uslugama kako bi:
  • Se predstavljali u cilju vlastite promocije;
  • Naštetili, zastrašivali ili prijetili trećim osobama, odnosno širili govor mržnje;
  • Poticali, pogodovali poticanju i širili mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja spolne orijentacije, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima;
  • Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan;
  • Maltretirali, ugrožavali, vrijeđali, prijetili, obmanjivali treće osobe ili na bilo koji način ugrožavali njihova prava;
  • Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali informacije za koje znate ili morate znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama;
  • Obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;
  • Prenosili ili distribuirali bilo kakav nelegalan sadržaj;
  • Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali osobne podatke trećih osoba;
  • Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili sličan maliciozan softver ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;
  • Reklamirali ili tražili od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobivene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja te objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;
  • Provodili bilo kakve piramidalne sheme, lančana pisma, neželjenu poštu, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja;
  • Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;
  • Sugerirali Vašu povezanost sa stranicom;
  • Kršili bilo koji pozitivan propis.
 4. Obvezujete se poštivati upozorenja i upute administratora i/ili moderatora stranica.
 5. Administratori i moderatori stranica nisu ni u kom pogledu odgovorni za podatke koje korisnici objavljuju. Oni imaju pravo, promijeniti, premjestiti ili izbrisati svaki sadržaj stranica po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave.
 6. Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa korisnika stranica (kako zbog istinitosti podataka o korisniku, sadržaju natječaja i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. UNCONDITIONAL nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posljedica takvih odnosa.

 

Sadržaj i usluge

 1. Stranica Vam omogućuje korištenje različitih sadržaja i funkcija. Sadržaje stvara UNCONDITIONAL, njegovi suradnici i partneri, ali i vi, korisnici. UNCONDITIONAL zadržava pravo u svakom trenutku ukloniti sadržaje i materijale na stranici, uključujući i Vaše sadržaje i materijale.
 2. Objavljivanje Vaših sadržaja na stranici ne znači da isti predstavljaju stavove, mišljenja, odnosno preporuke UNCONDITIONAL-a niti da je on s njima suglasan ili ih podržava na bilo koji način.
 3. UNCONDITIONAL ne odgovara za sadržaje koje objavljuju korisnici. Za isti su odgovorni isključivo korisnici koji ga objave.
 4. UNCONDITIONAL ne odgovara za sadržaje partnera i trećih osoba.
 5. Stranica sadrži i dokumente, podatke, informacije te veze (linkove) do drugih internetskih stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. UNCONDITIONAL nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama uopće, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno, točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internetskim stranicama kreiranim od strane trećih osoba. UNCONDITIONAL se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s UNCONDITIONAL-om samo zbog postojanja veze s internetskom stranicom.
 6. UNCONDITIONAL do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana Vama ili drugim korisnicima u vezi s korištenjem ili pouzdavanjem u bilo koji sadržaj objavljen na stranici.
 7. Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (sadržaj) objavljeni na stranici, preneseni preko stranice ili povezani (linkani) sa stranice isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. UNCONDITIONAL ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.
 8. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema UNCONDITIONAL-u, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz sadržaj koji ste dostavili, obvezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od UNCONDITIONAL-a te nadoknaditi UNCONDITIONAL-u svu štetu koja joj je nastala temeljem takvih zahtjeva trećih osoba.
 9. UNCONDITIONAL zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojih sadržaja i usluga u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. UNCONDITIONAL također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih bez prethodne najave. Navedeno ne utječe na prava koje korisnici imaju u odnosu na svoj sadržaj koji predstavlja osobne podatke, a koja su im zajamčena Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Autorska prava

 1. Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranici, uključivo i svi sadržaji koje daju korisnici, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva, te se ne smiju objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava i UNCONDITIONAL-a.
 2. Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge internetske stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.
 3. Urednički sadržaj stranica je vlasništvo UNCONDITIONAL-a.
 4. Korištenjem stranica daje Vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja stranica na način da iste pregledavate za osobne svrhe, i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:
  • Sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost;
  • Korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, njihovih nositelja i UNCONDITIONAL-a;
  • Korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka UNCONDITIONAL-a;
  • Na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo.
 1. Radi izbjegavanja svake dvojbe UNCONDITIONAL izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim stranicama.
 2. Objavom Vašeg sadržaja (natječaja, profila, komentara i sl.) na stranici dajete UNCONDITIONAL-u pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. UNCONDITIONAL ima pravo takav sadržaj objavljivati (na društvenim mrežama ili dr.), reproducirati, distribuirati, modificirati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno se ne odnosi na Vaše osobne podatke.

 

Odgovornost

 1. UNCONDITIONAL do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranica uključujući, ali ne ograničavajući se na neuspjele prijave/registracije korisničkog profila.
 2. Stranicu koristite isključivo na vlastitu odgovornost. UNCONDITIONAL kao niti jedna treća osoba povezana s njim, ne jamče ni na koji način da upotreba stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvaćate da pristup ovoj internetskoj stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice te i iz drugih razloga za koje nije odgovoran UNCONDITIONAL.
 3. Upoznati ste i suglasni s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju iste, a time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan kontrole UNCONDITIONAL-a, pa iz toga razloga UNCONDITIONAL ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga.UNCONDITIONAL do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.

 

Opće odredbe

 1. Na odnos između Vas i UNCONDITIONAL-a primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 

Jamstva korisnika

 1. Prilikom objave ili učitavanja (upload) Vašeg sadržaja na stranice dajete UNCONDITIONAL-u sljedeća jamstva u pogledu takvog sadržaja:
  • Da je autor navedenog sadržaja, odnosno da je od autora ili drugog nositelja autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva ovlašten objavljivati takav sadržaj;
  • Da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima;
  • Da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trećih osoba;
  • Da korištenje tih sadržaja na stranici neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, UNCONDITIONAL-u, drugim korisnicima ili trećim osobama;
  • Da su sadržaji prema Vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.
 1. Ovime pristajete da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema UNCONDITIONAL-u zbog Vaše povrede ovih Općih uvjeta, uključujući i gore navedena jamstva, preuzeti na sebe, te da ćete UNCONDITIONAL-u i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.

 

Prihvaćanje Općih uvjeta

 1. Korištenjem usluge putem stranice prihvaćate Opće uvjete internetske trgovine (Opći uvjeti). Ako se ne slažete s navedenim, molimo prekinite s korištenjem usluge.
 2. Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima primjenjuju se Opći uvjeti korištenja internetske stranice www.zoocity.hr.

Promjene Općih uvjeta

 1. UNCONDITIONAL zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete. Promjene stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici. Nastavak korištenja Usluge smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. UNCONDITIONAL savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta radi upoznavanja s eventualnim promjenama.

 

Uvjeti korištenja programa vjernosti ZOOCITY KLUBA

 

 1. ZOOCITY KLUB je program vjernosti koji vodi društvo UNCONDITIONAL d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Vranjički put 19, OIB: 35671195874 (UNCONDITIONAL).

 

 1. Članom ZOOCITY KLUBA može postati svaka punoljetna osoba koja preda ispunjenu pristupnicu za ZOOCITY KLUB na ZOOCITY prodajnim mjestima ili se registrira na internetskoj stranici www.zoocity.hr.

 

 1. Članstvo podliježe ovim Uvjetima korištenja programa vjernosti ZOOCITY KLUBA te važećim Općim uvjetima korištenja internetske stranice i Općim uvjetima internetske trgovine.

 

 1. Bodovi koje skupi određeni član Kluba se ne mogu prenositi na drugu osobu, te vrijede do prestanka članstva. 

 

 1. Bodovi glase na donositelja pristupnice ili na osobu registriranu u ZOOCITY KLUB putem on-line registracije. Ako član promijeni podatke, dužan je o tome pisanim putem obavijestiti UNCONDITIONAL.

 

 1. Popunjavanjem pristupnice ili registracijom u ZOOCITY KLUB on-line, član bezuvjetno prihvaća Opće uvjete poslovanja ZOOCITY KLUBA.

 

 1. Prilikom kupnje potrebno je dati svoje ime i prezime ili predočiti članski broj s pristupnice na blagajni prodajnih mjesta UNCONDITIONAL-a (ZOOCITY poslovnice).

 

 1. Za svaku potrošenu kunu, član dobije jedan bod (1kn=1bod). Prikupljeni bodovi se zbrajaju, vidljivi su na na prodajnom mjestu (ZOOCITY poslovnice).

 

 1. Bodovi aktivnih članova nemaju rok trajanja.

 

 1. Bodovi su aktivni 24h nakon kupnje.

 

 1. Prikupljene bodove korisnik može zamijeniti za aktualne pogodnosti predviđene programom ZOOCITY KLUB. Bodovi se skupljaju i na proizvode koji su na akcijskom sniženju, a trošiti se mogu samo na proizvode koji nisu na akcijskom sniženju. Prilikom kupnje u Internet trgovini www.zoocity.hr, bodovi se ne obračunavaju na iznose cijene dostave i iznose fiksne dostave (trošak nadoplate web narudžbe za određene proizvode).

 

 1. Član ostvaruje pravo kupnje posebno označenih proizvoda za članove Kluba na prodajnom mjestu odmah po ispunjenju pristupnice, no za ostvarivanje popusta prilikom kupovine potrebno je prikupiti određen broj bodova.

 

 1. Član može ostvariti posebne popuste nakon što prikupi 500 bodova. Pojedinosti o pogodnostima dostupne su na internetskoj stranici www.zoocity.hr, u tiskanim materijalima i na prodajnim mjestima UNCONDITIONAL-a (ZOOCITY prodavaonice).

 

 1. Prilikom plaćanja gotovinom, debitnom karticom, kreditnim karticama (American Express, Diners, Visa, Eurocard/Mastercard), odjednom ili na rate, za svaku potrošenu kunu dobije jedan bod (1 kn=1 bod).

 

 1. Za skupljenih 500 bodova moguće je iskoristiti 5% popusta, 1.000 bodova za 10% popusta te 1.500 bodova za 15% popusta.

 

 1. Skupljene bodove nije moguće zamijeniti za gotovinu.

 

 1. Označavanjem odgovarajućeg polja za prihvat Uvjeta korištenja programa vjernosti ZOOCITY KLUBA na  pristupnici te potpisom iste,  član je sklopio ugovor o članstvu u ZOOCITY KLUBU s društvom UNCONDITIONAL d.o.o. na temelju kojeg UNCONDITIONAL obrađuje osobne podatke člana navedene na pristupnici u svrhu upravljanja programom vjernosti, omogućavanja pogodnosti koje navedeni program pruža, dostavljanja obavijesti o prikupljenim bodovima i pogodnostima. UNCONDITIONAL obrađuje osobne podatke članova kluba i u druge svrhe te po drugim osnovama, ovisno o konkretnom slučaju. Više o obradi Vaših osobnih podataka možete pronaći u našoj Izjavi o privatnosti (Izjava o privatnosti).

 

 1. Ukoliko član nije aktivan 12 mjeseci, tj. ako je minimalno 12 mjeseci prošlo od njegove zadnje kupovine, njegove bodove kao i sve njegove osobne podatke uklanjamo iz svojih sustava, te takvom članu prestaje članstvo u ZOOCITY KLUBU. Bodove koje je član ostvario do trenutka prestanka članstva može iskoristiti u roku od 14 dana od dana prestanka članstva. UNCONDITIONAL će obavijestiti člana kojem je prestalo članstvo u ZOOCITY KLUBU o datumu prestanka članstva i pravu da iskoristi preostale bodove u navedenom roku putem obavijesti upućene članu na kontakt podatke navedene u pristupnici ili prilikom registracije na internet stranici. Ukoliko kontakt podaci člana kojem je članstvo u ZOOCITY KLUBU ukinuto nisu aktualni, odnosno, ako član nije ažurirao svoje kontakt podatke, zbog čega UNCONDITIONAL nije u mogućnosti stupiti u kontakt s takvim članom, a niti se taj član sam javi UNCONDITIONAL-u u roku u kojem ima pravo iskoristiti preostale bodove, smatrat će se kako isti nema namjeru iskoristiti preostale bodove, te će se njegovi bodovi brisati iz evidencije UNCONDITIONAL-a zajedno s ostalim podacima o tom članu.
 2. Ukoliko član nije ažurirao svoje članske podatke, sukladno izmjeni stavke Vrste osobnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje objavljenih 05.04.2021. na web stranici zoocity.hr/zastita-osobnih-podataka, odnosno ukoliko nije popunio sva obvezna polja u svom ZOOCITY KLUB profilu, unutar zadanog vremenskog perioda, o kojem je obaviješten putem kontakt podataka koje je dostavio prilikom učlanjenja u ZOOCITY KLUB VJERNOSTI, članstvo takvom članu prestaje vrijediti s 30.06.2022., nakon čega ima pravo od 14 dana za iskorištavanje do tada prikupljenih bodova. Nakon tog perioda njegove bodove kao i sve njegove osobne podatke uklanjamo iz svojih sustava.
 3. UNCONDITIONAL ima pravo bez prethodne najave promijeniti stavke programa ZOOCITY KLUBA ili sam program. Sve izmjene bit će objavljene na internetskoj stranici www.zoocity.hr, a počinju vrijediti 14 dana od datuma objave promjena. Ako član ZOOCITY KLUBA u navedenom roku ne obavijesti UNCONDITIONAL kako ne pristaje na navedene izmjene pisanim putem na e-mail: webshop@zoocity.hr, smatra se da je prihvatio sve izmjene. U slučaju da član kluba obavijesti UNCONDITIONAL kako ne pristaje na izmjene ovih Uvjeta te raskine ugovor o članstvu u ZOOCITY KLUBU, svi bodovi i pogodnosti u tom slučaju moraju se iskoristiti u roku od 14 dana od datuma objave izmjena na zoocity.hr, nakon čega prestaju vrijediti.
 4. Bodovi se ne skupljaju na iznos poklon bona (Bosch bon)

 

O nama

UNCONDITIONAL d.o.o. društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu

Sjedište: Vranjički put 19, 21 000 Split

Adresa zagrebačke centrale: Radnička cesta 177, 10 000 Zagreb

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060087569

Poslovna banka: Erste&Steiermarkische banka d.d., Zagreb, žiro račun: 2402006-1500025863

Temeljni kapital 750.000 kn uplaćen u cijelosti

Uprava: Edvard Varda, D. Bundara

 

Ažurirano 5.4.2021.

Opći uvjeti korištenja internetske stranice

Molimo da se prije početka korištenja internetske stranice www.zoocity.hr (dalje u tekstu: Stranica) pružatelja usluga, društva UNCONDITIONAL d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 177, OIB: 35671195874 (UNCONDITIONAL), upoznate s Općim uvjetima korištenja internetske stranice. Imate li kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih uz uvjete korištenja, molimo obratite se na adresu e-pošte webshop@zoocity.hr.

 

OSNOVNI PODACI O PRODAVATELJU

Naziv: UNCONDITIONAL d.o.o. društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu

Sjedište: Radnička cesta 177, 10 000 Zagreb

Adresa zagrebačke centrale: Radnička cesta 177, 10 000 Zagreb

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu

Poslovna banka: Erste&Steiermarkische banka d.d., Zagreb, žiro račun: 2402006-1500025863

Temeljni kapital 99.542,11 EUR uplaćen u cijelosti

MBS: 060087569

IBAN: HR6024020061500025863

OIB: 35671195874

Uprava: Edvard Varda, Hana Vidošević, Momir Petrović

Tel. broj: 01/2411-878

email: webshop@zoocity.hr

Adresa za dostavu pošte: Radnička cesta 177, 10 000 Zagreb

 

Prihvaćanje Općih uvjeta

Pristupanjem internetskoj stranici www.zoocity.hr (dalje u tekstu: Stranica) ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja ili usluga, prihvaćate Opće uvjete korištenja internetske stranice www.zoocity.hr (Opći uvjeti), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne Stranice i usluga koje se putem nje pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo prestanite koristiti Stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

 

Korištenjem usluge putem Stranice prihvaćate Opće uvjete internetske trgovine . Ako se ne slažete s navedenim, molimo prekinite s korištenjem usluge.

 

Promjene Općih uvjeta i Stranice

 1. UNCONDITIONAL zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete. Promjene stupaju na snagu danom objave na Stranici. Nastavak pristupanja Stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. UNCONDITIONAL savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta radi upoznavanja s eventualnim promjenama.
 2. UNCONDITIONAL zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i Stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje Stranicom.
 3. Vaša je dužnost i obveza koristiti Stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. UNCONDITIONAL ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja Stranica kako bi osigurao poštivanje Općih uvjeta i pozitivnih propisa.

 

Registracija korisnika

 1. Za korištenje pojedinih sadržaja i usluga na Stranici morate se prijaviti u sustav pomoću adrese e-pošte, lozinke ili drugih podataka koje ćete navesti u postupku registracije kako je to navedeno niže u točki 7.
 2. U postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila obvezujete se navesti točne, potpune i važeće podatke.
 3. U postupku registracije nije dozvoljeno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nije dopušteno koristiti se imenima javnih osoba. U slučaju kršenja ovih pravila UNCONDITIONAL ima pravo deaktivirati ili izbrisati korisnički račun.
 4. Uz svoje ime i prezime ne smijete navoditi imena (tvrtke) pravnih osoba, robnih marki ili internetskih stranica.
 5. Nije dopušteno registriranje dvaju ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe. Ukoliko korisnik aktivira više istih korisničkih računa, smatra se da je posljednji aktivirani račun njegov korisnički račun, a svi ranije registrirani računi će biti uklonjeni iz sustava UNCONDITIONAL-a.
 6. UNCONDITIONAL zadržava pravo odbijanja registracije, kao i ukidanja ili uskraćivanja mogućnosti daljnjeg korištenja korisničkog računa na koji je korisnik registriran u slučaju kada korisnik na bilo koji način krši Opće uvjete ili na neki drugi način usporava ili ometa rad Stranice. UNCONDITIONAL zadržava pravo poduzimanja odgovarajućih mjera protiv takvih korisnika.
 7. U postupku registracije UNCONDITIONAL će prikupljati određene osobne podatke(ime, prezime, datum i godina rođenja, broj mobilnog telefona, adresa i e-mail adresa, korisnička lozinka). Moguće je (opcionalno) dodatno ispuniti i podatke o Vašem ljubimcu ( vrsta ljubimca, ime ljubimca i datum rođenja). Način i detalji vezani uz obradu osobnih podataka od strane Društva navedeni su u Izjavi o privatnosti te Vas molimo da se s istom upoznate prije davanja bilo kakvih osobnih podataka.

 

Korištenje Stranice i interakcija korisnika

 1. Aktivacijom korisničkog računa prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na Stranici.
 2. Dužni ste brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i istu povremeno mijenjati. UNCONDITIONAL primjenjuje određene tehničke i organizacijske mjere kako bi zaštitio Vašu korisničku lozinku, međutim, unatoč svim naporima UNCONDITIONAL-a da zaštiti istu, može doći do zlouporabe Vaše korisničke lozinke. UNCONDITIONAL će odmah nakon što primijeti ili nakon što prijavite zlouporabu Vaše korisničke lozinke postupiti kako bi zaštitio Vaša prava. Prijavu zlouporabe možete izvršiti slanjem e-poruke na e-adresu webshop@zoocity.hr.
 3. Obvezujete se da se nećete koristiti Stranicom, odnosno njezinim sadržajem i uslugama kako bi:
  • Se predstavljali u cilju vlastite promocije;
  • Naštetili, zastrašivali ili prijetili trećim osobama, odnosno širili govor mržnje;
  • Poticali, pogodovali poticanju i širili mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja spolne orijentacije, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima;
  • Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan;
  • Maltretirali, ugrožavali, vrijeđali, prijetili, obmanjivali treće osobe ili na bilo koji način ugrožavali njihova prava;
  • Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali informacije za koje znate ili morate znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama;
  • Obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;
  • Prenosili ili distribuirali bilo kakav nelegalan sadržaj;
  • Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali osobne podatke trećih osoba;
  • Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili sličan maliciozan softver ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme
  • Reklamirali ili tražili od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobivene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja te objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;
  • Provodili bilo kakve piramidalne sheme, lančana pisma, neželjenu poštu, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja;
  • Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;
  • Sugerirali Vašu povezanost sa stranicom;
  • Kršili bilo koji pozitivan propis.
 4. Obvezujete se poštivati upozorenja i upute administratora i/ili moderatora stranica.
 5. Administratori i moderatori stranica nisu ni u kom pogledu odgovorni za podatke koje korisnici objavljuju. Oni imaju pravo, promijeniti, premjestiti ili izbrisati svaki sadržaj Stranica po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave.
 6. Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa korisnika Stranica (kako zbog istinitosti podataka o korisniku, sadržaju natječaja i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. UNCONDITIONAL nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posljedica takvih odnosa.

Sadržaj i usluge

 1. Stranica Vam omogućuje korištenje različitih sadržaja i funkcija. Sadržaje stvara UNCONDITIONAL, njegovi suradnici i partneri, ali i Vi, korisnici. UNCONDITIONAL zadržava pravo u svakom trenutku ukloniti sadržaje i materijale na stranici, uključujući i Vaše sadržaje i materijale.
 2. Objavljivanje Vaših sadržaja na Stranici ne znači da isti predstavljaju stavove, mišljenja, odnosno preporuke UNCONDITIONAL-a niti da je on s njima suglasan ili ih podržava na bilo koji način.
 3. UNCONDITIONAL ne odgovara za sadržaje koje objavljuju korisnici. Za isti su odgovorni isključivo korisnici koji ga objave.
 4. UNCONDITIONAL ne odgovara za sadržaje partnera i trećih osoba.
 5. Stranica sadrži i dokumente, podatke, informacije te veze (linkove) do drugih internetskih stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. UNCONDITIONAL nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama uopće, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno, točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internetskim stranicama kreiranim od strane trećih osoba. UNCONDITIONAL se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s UNCONDITIONAL-om samo zbog postojanja veze s internetskom Stranicom.
 6. UNCONDITIONAL do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana Vama ili drugim korisnicima u vezi s korištenjem ili pouzdavanjem u bilo koji sadržaj objavljen na Stranici.
 7. Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (sadržaj) objavljeni na Stranici, preneseni preko Stranice ili povezani (linkani) sa Stranice isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. UNCONDITIONAL ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.
 8. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema UNCONDITIONAL-u, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz sadržaj koji ste dostavili, obvezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od UNCONDITIONAL-a te nadoknaditi UNCONDITIONAL-u svu štetu koja joj je nastala temeljem takvih zahtjeva trećih osoba.
 9. UNCONDITIONAL zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojih sadržaja i usluga u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. UNCONDITIONAL također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih bez prethodne najave. Navedeno ne utječe na prava koje korisnici imaju u odnosu na svoj sadržaj koji predstavlja osobne podatke, a koja su im zajamčena Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Recenzije

Ulažemo u razvoj procesa davanja recenzija. Naše recenzije podliježu procesu provjere identiteta korisnika, te ulažemo napore da objavljene recenzije potječu od potrošača koji su proizvod doista koristili ili kupili. Ne prakticiramo niti potičemo podnošenje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje potrošačkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije proizvoda. Na recenzije ostavljene putem Google i Facebook računa, nemamo utjecaj te ne možemo utjecati na njihove tehničke postavke u pogledu verifikacije identiteta korisnika koji daju recenzije.

 

Autorska prava

 1. Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Stranici, uključivo i svi sadržaji koje daju korisnici, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva, te se ne smiju objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava i UNCONDITIONAL-a.
 2. Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge internetske stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.
 3. Urednički sadržaj Stranica je vlasništvo UNCONDITIONAL-a.
 4. Korištenjem Stranica daje Vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja Stranica na način da iste pregledavate za osobne svrhe, i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:
  • Sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost;
  • Korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, njihovih nositelja i UNCONDITIONAL-a;
  • Korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka UNCONDITIONAL-a;
  • Na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo.
 5. Radi izbjegavanja svake dvojbe UNCONDITIONAL izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj Stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja Stranice, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samoj Stranici.
 6. Objavom Vašeg sadržaja (natječaja, profila, komentara i sl.) na Stranici dajete UNCONDITIONAL-u pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. UNCONDITIONAL ima pravo takav sadržaj objavljivati (na društvenim mrežama ili dr.), reproducirati, distribuirati, modificirati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno se ne odnosi na Vaše osobne podatke.

 

Odgovornost

 1. UNCONDITIONAL do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu Stranice uključujući, ali ne ograničavajući se na neuspjele prijave/registracije korisničkog profila.
 2. Stranicu koristite isključivo na vlastitu odgovornost. UNCONDITIONAL kao niti jedna treća osoba povezana s njim, ne jamče ni na koji način da upotreba Stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvaćate da pristup ovoj internetskoj Stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja Stranice te i iz drugih razloga za koje nije odgovoran UNCONDITIONAL.
 3. Upoznati ste i suglasni s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju iste, a time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan kontrole UNCONDITIONAL-a, pa iz toga razloga UNCONDITIONAL ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. UNCONDITIONAL do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske Stranice.

Jamstva korisnika

Prilikom objave ili učitavanja (upload) Vašeg sadržaja na Stranicu dajete UNCONDITIONAL-u sljedeća jamstva u pogledu takvog sadržaja: Da je autor navedenog sadržaja, odnosno da je od autora ili drugog nositelja autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva ovlašten objavljivati takav sadržaj;
Da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima;
Da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trećih osoba;
Da korištenje tih sadržaja na Stranici neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, UNCONDITIONAL-u, drugim korisnicima ili trećim osobama;
Da su sadržaji prema Vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.
Ovime pristajete da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema UNCONDITIONAL-u zbog Vaše povrede ovih Općih uvjeta, uključujući i gore navedena jamstva, preuzeti na sebe, te da ćete UNCONDITIONAL-u i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.

 

Opće odredbe

 1. Na odnos između Vas i UNCONDITIONAL-a primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora je nadležan sud u Zagrebu.
 2. U dokumentu Izjava o privatnosti koji je dostupan ovdje detaljno je opisano kako koristimo Vaše osobne podatke, koja prava kao ispitanik imate i kako ih ostvariti. Molimo Vas da se prije davanja Vaših osobnih podataka upoznate s istom.

Ažurirano 3.3.2023.

Molimo da se prije početka korištenja internetske stranice www.zoocity.hr (stranice) pružatelja usluga, društva UNCONDITIONAL d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Vranjički put 19, OIB: 35671195874 (UNCONDITIONAL), upoznate s Općim uvjetima korištenja internetske stranice. Imate li kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih uz uvjete korištenja, molimo obratite se na adresu e-pošte webshop@zoocity.hr.

 

OSNOVNI PODACI O PRODAVATELJU

Naziv: UNCONDITIONAL d.o.o. društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu

Sjedište: Vranjički put 19, 21 000 Split

Adresa zagrebačke centrale: Radnička cesta 177, 10 000 Zagreb

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu,

Poslovna banka: Erste&Steiermarkische banka d.d., Zagreb, žiro račun: 2402006-1500025863

Temeljni kapital 750.000 kn uplaćen u cijelosti

MBS: 060087569

IBAN: HR6024020061500025863

OIB: 35671195874

Uprava: Edvard Varda, D. Bundara

Tel. broj: 01/2411-878

email: webshop@zoocity.hr

Adresa za dostavu pošte: Radnička cesta 177, 10 000 Zagreb

 

Prihvaćanje Općih uvjeta

 1. Pristupanjem internetskoj stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja ili usluga, prihvaćate Opće uvjete korištenja internetske stranice www.zoocity.hr (Opći uvjeti), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne stranice i usluga koje se putem nje pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo prestanite koristiti stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

 

Promjene Općih uvjeta i stranice

 1. UNCONDITIONAL zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete. Promjene stupaju na snagu danom objave na stranici. Nastavak pristupanja stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. UNCONDITIONAL savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta radi upoznavanja s eventualnim promjenama.
 2. UNCONDITIONAL zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje stranicom.
 3. Vaša je dužnost i obveza koristiti stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima.UNCONDITIONAL ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja stranica kako bi osigurao poštivanje Općih uvjeta i pozitivnih propisa.

 

Registracija korisnik

 1. Za korištenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim stranicama morate se prijaviti u sustav pomoću adrese e-pošte, lozinke ili drugih podataka koje ćete navesti u postupku registracije kako je to navedeno niže u točki 7.
 2. U postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila obvezujete se navesti točne, potpune i važeće podatke.
 3. U postupku registracije nije dozvoljeno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nije dopušteno koristiti se imenima javnih osoba. U slučaju kršenja ovih pravila UNCONDITIONAL ima pravo deaktivirati ili izbrisati korisnički račun.
 4. Uz svoje ime i prezime ne smijete navoditi imena tvrtki, robnih marki ili internetskih stranica.
 5. Nije dopušteno registriranje dvaju ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe. Ukoliko korisnik aktivira više istih korisničkih računa, smatra se da je posljednji aktivirani račun njegov korisnički račun, a svi ranije registrirani računi će biti uklonjeni iz sustava UNCONDITIONAL-a.
 6. UNCONDITIONAL zadržava pravo odbijanja registracije, kao i ukidanja ili uskraćivanja mogućnosti daljnjeg korištenja korisničkog računa na koji je korisnik registriran u slučaju kada korisnik na bilo koji način krši Opće uvjete ili na neki drugi način usporava ili ometa rad stranice.UNCONDITIONAL zadržava pravo poduzimanja odgovarajućih mjera protiv takvih korisnika.
 7. U postupku registracije UNCONDITIONAL će prikupljati određene osobne podatke na koje se primjenjuje Izjava o privatnosti. Navedeni osobni podaci su: ime, prezime, datum i godina rođenja, broj mobilnog telefona, adresa i e-mail adresa, korisnička lozinka. Moguće je (opcionalno) dodatno ispuniti i podatke o Vašem ljubimcu i to: vrsta ljubimca, ime ljubimca i datum rođenja.

 

Korištenje stranice i interakcija korisnika

 1. Aktivacijom korisničkog računa prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na stranici.
 2. Dužni ste brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i istu povremeno mijenjati.UNCONDITIONAL primjenjuje određene tehničke i organizacijske mjere kako bi zaštitio Vašu korisničku lozinku, međutim, unatoč svim naporima UNCONDITIONAL-a da zaštiti istu, može doći do zlouporabe Vaše korisničke lozinke.UNCONDITIONAL će odmah nakon što primjeti ili nakon što prijavite zlouporabu Vaše korisničke lozinke postupiti kako bi zaštitio Vaša prava. Prijavu zlouporabe možete izvršiti slanjem e-poruke na e-adresu webshop@zoocity.hr.
 3. Obvezujete se da se nećete koristiti stranicom, odnosno njezinim sadržajem i uslugama kako bi:
 • Se predstavljali u cilju vlastite promocije;
 • Naštetili, zastrašivali ili prijetili trećim osobama, odnosno širili govor mržnje;
 • Poticali, pogodovali poticanju i širili mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog        podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja spolne orijentacije, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima;
 • Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan;
 • Maltretirali, ugrožavali, vrijeđali, prijetili, obmanjivali treće osobe ili na bilo koji način ugrožavali njihova prava;
 • Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali informacije za koje znate ili morate znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama;
 • Obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;
 • Prenosili ili distribuirali bilo kakav nelegalan sadržaj;
 • Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali osobne podatke trećih osoba;
 • Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili sličan maliciozan softver ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog          softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;
 • Reklamirali ili tražili od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobivene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja te objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;
 • Provodili bilo kakve piramidalne sheme, lančana pisma, neželjenu poštu, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja;
 • Objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;
 • Sugerirali Vašu povezanost sa stranicom;
 • Kršili bilo koji pozitivan propis.
 1. Obvezujete se poštivati upozorenja i upute administratora i/ili moderatora stranica.   
 2. Administratori i moderatori stranica nisu ni u kom pogledu odgovorni za podatke koje korisnici objavljuju. Oni imaju pravo, promijeniti, premjestiti ili izbrisati svaki sadržaj stranica po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave.
 3. Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa korisnika stranica (kako zbog istinitosti podataka o korisniku, sadržaju natječaja i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. UNCONDITIONAL nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posljedica takvih odnosa.

 

Sadržaj i usluge

 1. Stranica Vam omogućuje korištenje različitih sadržaja i funkcija. Sadržaje stvara UNCONDITIONAL, njegovi suradnici i partneri, ali i vi, korisnici. UNCONDITIONAL zadržava pravo u svakom trenutku ukloniti sadržaje i materijale na stranici, uključujući i Vaše sadržaje i materijale.
 2. Objavljivanje Vaših sadržaja na stranici ne znači da isti predstavljaju stavove, mišljenja, odnosno preporuke UNCONDITIONAL-a niti da je on s njima suglasan ili ih podržava na bilo koji način.
 3. UNCONDITIONAL ne odgovara za sadržaje koje objavljuju korisnici. Za isti su odgovorni isključivo korisnici koji ga objave.
 4. UNCONDITIONAL ne odgovara za sadržaje partnera i trećih osoba.
 5. Stranica sadrži i dokumente, podatke, informacije te veze (linkove) do drugih internetskih stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. UNCONDITIONAL nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama uopće, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno, točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internetskim stranicama kreiranim od strane trećih osoba. UNCONDITIONAL se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s UNCONDITIONAL-om samo zbog postojanja veze s internetskom stranicom.
 6. UNCONDITIONAL do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana Vama ili drugim korisnicima u vezi s korištenjem ili pouzdavanjem u bilo koji sadržaj objavljen na stranici.
 7. Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (sadržaj) objavljeni na stranici, preneseni preko stranice ili povezani (linkani) sa stranice isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. UNCONDITIONAL ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.
 8. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema UNCONDITIONAL-u, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz sadržaj koji ste dostavili, obvezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od UNCONDITIONAL-a te nadoknaditi UNCONDITIONAL-u svu štetu koja joj je nastala temeljem takvih zahtjeva trećih osoba.
 9. UNCONDITIONAL zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojih sadržaja i usluga u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga.    UNCONDITIONAL također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih bez prethodne najave. Navedeno ne utječe na prava koje korisnici imaju u odnosu na svoj sadržaj koji predstavlja osobne podatke, a koja su im zajamčena Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Recenzije

Ulažemo u razvoj procesa davanja recenzija. Naše recenzije podliježu procesu provjere identiteta korisnika, te ulažemo napore da objavljene recenzije potječu od potrošača koji su proizvod doista koristili ili kupili. Ne prakticiramo niti potičemo podnošenje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje potrošačkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije proizvoda. Na recenzije ostavljene putem Google i Facebook računa, nemamo utjecaj te ne možemo utjecati na njihove tehničke postavke u pogledu verifikacije identiteta korisnika koji daju recenzije.

 

Autorska prava

 1. Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranici, uključivo i svi sadržaji koje daju korisnici, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva, te se ne smiju objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava i UNCONDITIONAL-a.
 2. Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge internetske stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.
 3. Urednički sadržaj stranica je vlasništvo UNCONDITIONAL-a.
 4. Korištenjem stranica daje Vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja stranica na način da iste pregledavate za osobne svrhe, i to uz poštivanje      sljedećih uvjeta:
 •   Sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost;
 • Korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, njihovih nositelja i UNCONDITIONAL-a;
 • Korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka UNCONDITIONAL-a;
 • Na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo.

        5. Radi izbjegavanja svake dvojbe UNCONDITIONAL izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja stranica,              osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim stranicama.

        6. Objavom Vašeg sadržaja (natječaja, profila, komentara i sl.) na stranici dajete UNCONDITIONAL-u pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno, bez obveze plaćanja              bilo kakve naknade. UNCONDITIONAL ima pravo takav sadržaj objavljivati (na društvenim mrežama ili dr.), reproducirati, distribuirati, modificirati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji                    drugi način koristiti. Navedeno se ne odnosi na Vaše osobne podatke.
 

Odgovornost

 1. UNCONDITIONAL do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranica uključujući, ali ne ograničavajući se na neuspjele prijave/registracije korisničkog profila.
 2. Stranicu koristite isključivo na vlastitu odgovornost. UNCONDITIONAL kao niti jedna treća osoba povezana s njim, ne jamče ni na koji način da upotreba stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvaćate da pristup ovoj internetskoj stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice te i iz drugih razloga za koje nije odgovoran UNCONDITIONAL.
 3. Upoznati ste i suglasni s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju iste, a time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan kontrole UNCONDITIONAL-a, pa iz toga razloga UNCONDITIONAL ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga.UNCONDITIONAL do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.

 

Opće odredbe

  1. Na odnos između Vas i UNCONDITIONAL-a primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.
 

Jamstva korisnika

Prilikom objave ili učitavanja (upload) Vašeg sadržaja na stranice dajete UNCONDITIONAL-u sljedeća jamstva u pogledu takvog sadržaja:Da je autor navedenog sadržaja, odnosno da je od autora ili drugog nositelja autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva ovlašten objavljivati takav sadržaj;
Da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima;
Da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trećih osoba;
Da korištenje tih sadržaja na stranici neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, UNCONDITIONAL-u, drugim korisnicima ili trećim osobama;
Da su sadržaji prema Vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.
Ovime pristajete da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema UNCONDITIONAL-u zbog Vaše povrede ovih Općih uvjeta, uključujući i gore navedena jamstva, preuzeti na sebe, te da ćete UNCONDITIONAL-u i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.
 

Prihvaćanje Općih uvjeta

Korištenjem usluge putem stranice prihvaćate Opće uvjete internetske trgovine (Opći uvjeti). Ako se ne slažete s navedenim, molimo prekinite s korištenjem usluge.
Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima primjenjuju se Opći uvjeti korištenja internetske stranice www.zoocity.hr.
Promjene Općih uvjeta

UNCONDITIONAL zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete. Promjene stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici. Nastavak korištenja Usluge smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. UNCONDITIONAL savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta radi upoznavanja s eventualnim promjenama.
 

 

Uvjeti korištenja programa vjernosti ZOOCITY KLUBA

 

 1. ZOOCITY KLUB je program vjernosti koji vodi društvo UNCONDITIONAL d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Vranjički put 19, OIB: 35671195874 (UNCONDITIONAL).
 2. Članom ZOOCITY KLUBA može postati svaka punoljetna osoba koja preda ispunjenu pristupnicu za ZOOCITY KLUB na ZOOCITY prodajnim mjestima ili se registrira na internetskoj stranici www.zoocity.hr.
 3. Članstvo podliježe ovim Uvjetima korištenja programa vjernosti ZOOCITY KLUBA te važećim Općim uvjetima korištenja internetske stranice i Općim uvjetima internetske trgovine.
 4. Bodovi koje skupi određeni član Kluba se ne mogu prenositi na drugu osobu, te vrijede do prestanka članstva.
 5. Bodovi glase na donositelja pristupnice ili na osobu registriranu u ZOOCITY KLUB putem on-line registracije. Ako član promijeni podatke, dužan je o tome pisanim putem obavijestiti UNCONDITIONAL.
 6. Popunjavanjem pristupnice ili registracijom u ZOOCITY KLUB on-line, član bezuvjetno prihvaća Opće uvjete poslovanja ZOOCITY KLUBA.
 7. Prilikom kupnje potrebno je dati svoje ime i prezime ili predočiti članski broj s pristupnice na blagajni prodajnih mjesta UNCONDITIONAL-a (ZOOCITY poslovnice).
 8. Za svaku potrošenu kunu, član dobije jedan bod (1KN / 0,13 EUR =1bod). Prikupljeni bodovi se zbrajaju, vidljivi su na na prodajnom mjestu (ZOOCITY poslovnice).
 9. Bodovi aktivnih članova nemaju rok trajanja.
 10. Bodovi su aktivni 24h nakon kupnje.
 11. Prikupljene bodove korisnik može zamijeniti za aktualne pogodnosti predviđene programom ZOOCITY KLUB. Bodovi se skupljaju i na proizvode koji su na akcijskom sniženju, a trošiti se mogu samo na proizvode koji nisu na akcijskom sniženju. Prilikom kupnje u Internet trgovini www.zoocity.hr, bodovi se ne obračunavaju na iznose cijene dostave i iznose fiksne dostave (trošak nadoplate web narudžbe za određene proizvode).
 12. Član ostvaruje pravo kupnje posebno označenih proizvoda za članove Kluba na prodajnom mjestu odmah po ispunjenju pristupnice, no za ostvarivanje popusta prilikom kupovine potrebno je prikupiti određen broj bodova.
 13. Član može ostvariti posebne popuste nakon što prikupi 500 bodova. Pojedinosti o pogodnostima dostupne su na internetskoj stranici www.zoocity.hr, u tiskanim materijalima i na prodajnim mjestima UNCONDITIONAL-a (ZOOCITY prodavaonice).
 14. Prilikom plaćanja gotovinom, debitnom karticom, kreditnim karticama (American Express, Diners, Visa, Eurocard/Mastercard), odjednom ili na rate, za svaku potrošenu kunu dobije jedan bod (1 kn=1 bod).
 15. Za skupljenih 500 bodova moguće je iskoristiti 5% popusta, 1.000 bodova za 10% popusta te 1.500 bodova za 15% popusta.
 16. Skupljene bodove nije moguće zamijeniti za gotovinu.
 17. Označavanjem odgovarajućeg polja za prihvat Uvjeta korištenja programa vjernosti ZOOCITY KLUBA na  pristupnici te potpisom iste,  član je sklopio ugovor o članstvu u ZOOCITY KLUBU s društvom UNCONDITIONAL d.o.o. na temelju kojeg UNCONDITIONAL obrađuje osobne podatke člana navedene na pristupnici u svrhu upravljanja programom vjernosti, omogućavanja pogodnosti koje navedeni program pruža, dostavljanja obavijesti o prikupljenim bodovima i pogodnostima. UNCONDITIONAL obrađuje osobne podatke članova kluba i u druge svrhe te po drugim osnovama, ovisno o konkretnom slučaju. Više o obradi Vaših osobnih podataka možete pronaći u našoj Izjavi o privatnosti (Izjava o privatnosti).
 18. Ukoliko član nije aktivan 12 mjeseci, tj. ako je minimalno 12 mjeseci prošlo od njegove zadnje kupovine, njegove bodove kao i sve njegove osobne podatke uklanjamo iz svojih sustava, te takvom članu prestaje članstvo u ZOOCITY KLUBU. Bodove koje je član ostvario do trenutka prestanka članstva može iskoristiti u roku od 14 dana od dana prestanka članstva. UNCONDITIONAL će obavijestiti člana kojem je prestalo članstvo u ZOOCITY KLUBU o datumu prestanka članstva i pravu da iskoristi preostale bodove u navedenom roku putem obavijesti upućene članu na kontakt podatke navedene u pristupnici ili prilikom registracije na internet stranici. Ukoliko kontakt podaci člana kojem je članstvo u ZOOCITY KLUBU ukinuto nisu aktualni, odnosno, ako član nije ažurirao svoje kontakt podatke, zbog čega UNCONDITIONAL nije u mogućnosti stupiti u kontakt s takvim članom, a niti se taj član sam javi UNCONDITIONAL-u u roku u kojem ima pravo iskoristiti preostale bodove, smatrat će se kako isti nema namjeru iskoristiti preostale bodove, te će se njegovi bodovi brisati iz evidencije UNCONDITIONAL-a zajedno s ostalim podacima o tom članu.
 19. Ukoliko član nije ažurirao svoje članske podatke, sukladno izmjeni stavke Vrste osobnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje objavljenih 05.04.2021. na web stranici zoocity.hr/zastita-osobnih-podataka, odnosno ukoliko nije popunio sva obvezna polja u svom ZOOCITY KLUB profilu, unutar zadanog vremenskog perioda, o kojem je obaviješten putem kontakt podataka koje je dostavio prilikom učlanjenja u ZOOCITY KLUB VJERNOSTI, članstvo takvom članu prestaje vrijediti s 30.06.2022.., nakon čega ima pravo od 14 dana za iskorištavanje do tada prikupljenih bodova. Nakon tog perioda njegove bodove kao i sve njegove osobne podatke uklanjamo iz svojih sustava.
 20. UNCONDITIONAL ima pravo bez prethodne najave promijeniti stavke programa ZOOCITY KLUBA ili sam program. Sve izmjene bit će objavljene na internetskoj stranici www.zoocity.hr, a počinju vrijediti 14 dana od datuma objave promjena. Ako član ZOOCITY KLUBA u navedenom roku ne obavijesti UNCONDITIONAL kako ne pristaje na navedene izmjene pisanim putem na e-mail: webshop@zoocity.hr, smatra se da je prihvatio sve izmjene. U slučaju da član kluba obavijesti UNCONDITIONAL kako ne pristaje na izmjene ovih Uvjeta te raskine ugovor o članstvu u ZOOCITY KLUBU, svi bodovi i pogodnosti u tom slučaju moraju se iskoristiti u roku od 14 dana od datuma objave izmjena na zoocity.hr, nakon čega prestaju vrijediti.
 21. Bodovi se ne skupljaju na iznos poklon bona (Bosch bon)

 

 

Ažurirano 28.2.2022.